Badania geotechniczne terenu, na którym stanie Twój dom.

with Brak komentarzy

Badania geotechniczne terenu, na którym stanie Twój dom.

Badania geotechniczne są wykonywane przez geologa. Jest to jedna z czynności, którą można, a w niektórych przypadkach, nawet trzeba wykonać przed rozpoczęciem budowy domu. Z doświadczenia wiem, że inwestorów (przyszłych właścicieli domu) możemy podzielić na dwie grupy:

  • takich, którzy w ogóle nie wiedzą o badaniach geotechnicznych i co za tym idzie ich nie wykonują,
  • takich, którzy zastanawiają się, czy warto wykonywać te badanie przed rozpoczęciem budowy.

Kiedy robić badania geotechniczne?

Pamiętaj, że w określonych sytuacjach wykonanie badań geotechnicznych jest niezbędne. Często wynika to z treści planu miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy. Wtedy odpowiedź na pytanie czy robić badania geotechniczne jest oczywista i nie musisz się nad nią w ogóle zastanawiać. Zdarza się jednak, że takie badania należy zrobić, nawet jeżeli nie jest to wprost opisane w planie miejscowym i w warunkach zabudowy. Badania geotechniczne są na przykład obowiązkowe w przypadku budynku:

  • podpiwniczonego,
  • posadowionego na głębokości większej niż 1,20 m,
  • budynku wyższego niż 2 kondygnacje.

 

Po co robić badania geotechniczne?

Opinia geotechniczna pozwala ustalić warunki gruntowo-wodne, w tym między innymi poziom wód gruntowych, wytrzymałość gruntu oraz jego strukturę. Dzięki tej opinii poznasz odpowiedzi na pytania:

  • czy potrzebujesz wykonać drenaż,
  • jak odprowadzać wody opadowe, w przypadku, gdy nie będziesz korzystał z kanalizacji deszczowej,
  • na jakiej głębokości postawić fundamenty oraz
  • jaki typ fundamentów będzie odpowiedni dla Twojego domu.

Od wyników badań zależą założenia projektowe przyjęte przez architekta lub konstruktora na etapie projektowania. Z doświadczenia wiem, że również dla wykonawcy, czyli dla Twojej ekipy budowlanej, wyniki takich badań mogą być istotne.

 

Jak są wykonywane badania geotechniczne?

Na badanym terenie wykonywanych jest kilka otworów, najczęściej od trzech do czterech, o głębokości kilku metrów. Robi je geolog, który po otrzymaniu wyników próbek z laboratorium przygotowuje dokumentację w formie opisowej i graficznej. W dokumentacji tej znajdują się między innymi przekroje geotechniczne odwiertów, informacje na temat poziomu wód gruntowych, mapa z zaznaczeniem badanego miejsca. Na podstawie wytycznych dotyczących budowy domu, które również zawarte są w tej dokumentacji, projektant może zaliczyć obiekt do określonej kategorii budynków, co znajduje odzwierciedlenie w przygotowanym przez niego projekcie.

 

Czy warto robić badanie geotechniczne?

Moim zdaniem warto zdecydować się na wykonanie badań geotechnicznych, nawet jeżeli nie jest to wymagane przepisami prawa budowlanego. Dzięki nim mamy pewność na jakim gruncie stanie budynek. A w niektórych przypadkach możemy uniknąć niemiłych niespodzianek, związanych np. z koniecznością wzmacniania konstrukcji budynku, w przypadku, gdy podczas budowy okaże się, że grunt na jakim stawiamy dom jest inny, niż założony przez konstruktora w projekcie. Takie niespodzianki mogą znacznie nadwyrężyć Twój budżet przeznaczony na budowę domu, dlatego zdecydowanie lepiej przygotować się na nie, zanim ekipa budowalna rozpocznie wykopy pod fundamenty Twojego domu.