Nasza oferta

Od momentu podpisania umowy rozpoczynamy prace związane z przygotowaniem wszelkich dokumentów oraz uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, warunków i pozwoleń potrzebnych do rozpoczęcia budowy.

Zakres usług świadczonych przez naszą firmę obejmuje m.in.:

 • Uzyskanie wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 • Uzyskania warunków zabudowy (w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania) na podstawie właściwie wypełnionego wniosku złożonego wraz z załącznikami.
 • Uzyskanie warunków przyłączenia do mediów.
 • Wykonanie mapy do celów projektowych.
 • Wykonanie adaptacji projektu i projektu zagospodarowania terenu.
 • Wykonanie odbiorów budynków.
 • Realizacja zmian w projektach.
 • Wykonanie projektów indywidualnych przygotowywanych przez uprawnionych architektów.
 • Wykonanie projektów branżowych (wod-kan, gazowe, elektryczne).
 • Uzyskanie oświadczenia zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą publiczną.
 • Uzyskanie pozwolenia na wycięcie lub przesadzenie drzew i krzewów.
 • Uzyskanie decyzji o wyłączeniu z produkcji użytków rolnych (w zależności od klasy gruntów).
 • Uzyskanie decyzji o wyłączeniu z produkcji gruntów leśnych - dla gruntów przeznaczonych na cele nieleśne (wynikające z planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego).
 • Złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę wraz z wymaganymi załącznikami.
 • Uzyskanie innych wymaganych uzgodnień, pozwoleń i opinii niezbędnych do otrzymania pozwolenia na budowę.

Po zakończeniu prac związanych z kompletowaniem dokumentacji i rozliczeniu się z firmą Quaro, otrzymujesz komplet dokumentów potrzebnych do rozpoczęcia swojej inwestycji.
Ponieważ nie wszystkie inwestycje budowlane wymagają takich samych dokumentów, dlatego do każdego klienta zainteresowanego uzyskaniem pozwolenia na budowę podchodzimy indywidualnie.
Każdorazowo na podstawie otrzymanych informacji dotyczących planowanej inwestycji przygotowujemy ofertę i przedstawiamy zakres czynności podejmowanych w toku procesu, zmierzającego do uzyskania pozwolenia na budowę.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt.