Prąd, gaz, woda i kanalizacja, czyli kiedy uzbroić działkę w media.

with Brak komentarzy

Prąd, gaz, woda i kanalizacja, czyli kiedy uzbroić działkę w media.

„Dom bez energii elektrycznej, wody, gazu i kanalizacji jest jak komputer bez Internetu.” Dlatego, gdy planujesz budowę domu, zadbaj o to, aby do działki doprowadzone zostały wszystkie potrzebne media.

Do czerwca 2015 roku każdy inwestor, który ubiegał się o wydanie pozwolenia na budowę musiał dostarczyć warunki techniczne przyłączenia do sieci. W tej chwili na etapie występowania z wnioskiem o pozwolenie na budowę nie ma już takiego wymogu. Moim zdaniem warto jednak zatroszczyć się o uzyskanie warunków technicznych od gestorów sieci już na samym początku kompletowania dokumentacji związanej z procesem budowlanym. Prąd i woda na działce będą Ci potrzebne już w trakcie budowy, nie wspominając o późniejszym użytkowaniu domu.

Warunki techniczne wydawane przez gestorów mediów określają między innymi możliwy termin przyłączenia do ich sieci. A ponieważ terminy te mogą wahać się w granicach nawet kilku lub kilkunastu miesięcy, dlatego warto zainteresować się tym tematem odpowiednio wcześnie. Wraz z warunkami technicznymi inwestor najczęściej otrzymuje umowę o przyłączenie do sieci. Podpisanie takiej umowy jest warunkiem rozpoczęcia procesu przyłączenia.

 

Uwaga:

Gdy będziesz ubiegał się o przyłączenie do sieci gazowej, we wniosku o wydanie warunków technicznych, zaznacz opcję przygotowania umów zaraz po wydaniu warunków.

 

Jeśli nie będzie możliwości podłączenia do sieci miejskiej, gestor poinformuje Cię o tym na piśmie. I to jest kolejny argument, przemawiający za tym, aby nie odkładać kwestii mediów na ostatnią chwilę. Wyobraź sobie sytuację, w której rozpocząłeś budowę domu, zakładając, że do jego ogrzewania użyjesz pieca zasilanego gazem z sieci gazowej, a od gestora otrzymujesz informacje, że nie ma możliwości podłączenia Twojego domu do sieci gazowej. Zaczyna się kosztowny i pełen stresu proces adaptacji projektu i domu do nowej, nieprzewidzianej sytuacji. Mając tę informację wcześniej możesz zaplanować w jaki sposób będzie ogrzewany Twój dom (pompa ciepła, pelet, gaz ze zbiornika zewnętrznego) oraz odpowiednio („raz, a dobrze”) przygotować projekt zagospodarowania przestrzennego. Porozmawiaj z architektem, który przygotowuje adaptację projektu na temat możliwych sposobów ogrzewania.

Jeżeli okaże się, że nie masz możliwości podłączenia domu do sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, powiedz o tym architektowi. Wtedy, już na etapie przygotowywania projektu zagospodarowania działki uwzględniona zostanie studnia oraz szambo lub oczyszczalnia ścieków (pod warunkiem, że działka posiada wystarczające parametry, które pozwolą na zbudowanie takiej oczyszczalni).

Podsumujmy. Na etapie występowania z wnioskiem o pozwolenie na budowę przepisy nie narzucają na inwestorów obowiązku dostarczenia warunków technicznych przyłączenia do sieci. Nie wyobrażam sobie jednak, aby rozpoczynać taką budowę bez potwierdzenia podłączenia domu do sieci gestorów mediów. Zniesienie obowiązku dostarczenia warunków technicznych może wydawać się ułatwieniem przy kompletowaniu dokumentów, ale z praktycznego punktu widzenia nie wnosi żadnych udogodnień dla inwestora.